On-line katalog sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně

V rámci projektu Digitalizace sbírek Středočeského muzea a vybavení digitalizačního pracoviště byl realizován on-line katalog sbírkových fondů Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, příspěvkové organizace a Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace.

On-line katalog vznikl díky podpoře poskytnuté ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 na základě „Výzvy č. 0241/2022 – Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek I.“ vyhlášené v rámci Národního plánu obnovy – iniciativy Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, jehož cílem je podpora digitalizace kulturního dědictví České republiky s využitím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí.

Sbírky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, příspěvkové organizace

ukázka sbírek

Sbírka Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace

ukázka sbírek